Tävling! Namnge vår gård!

Vi behöver ett namn på vår gård. Det ska kännas lantligt, genuint, mysigt, närodlat och som något som någon från Sofo kan köpa produkter från.  Byn heter Ekeby, men Ekeby gård finns förstås redan. Fastighetsbeteckningen är Söderby-Ekeby, men Söderby gård finns också redan. Platsen som vår gård ligger på har i historien kallats Tomttäppan, och […]