Vattenuppsamlingssystemet

Om det varit jag som ansvarat för uppsamlingen av vatten till odlingarna hade jag nog ställt ut en tunna och väntat på regnet, och sedan skopat upp vatten ur tnnan med vattenkannan. Men nu är det Jonathan som har designat vårt vattenuppsamlingssystem, och då blir det såhär bra: Här borta på gaveln till magasinet står […]

Tävling! Namnge vår gård!

Vi behöver ett namn på vår gård. Det ska kännas lantligt, genuint, mysigt, närodlat och som något som någon från Sofo kan köpa produkter från.  Byn heter Ekeby, men Ekeby gård finns förstås redan. Fastighetsbeteckningen är Söderby-Ekeby, men Söderby gård finns också redan. Platsen som vår gård ligger på har i historien kallats Tomttäppan, och […]